Montenegro Master Security Herceg Novi

Pozovite +382/69/354-285

GPS praćenje vozila

Rješenja

 

FLEET MENADŽMENT

MMS GPS Fleet je najnoviji softver namenjen za efikasno i lako upravljanje voznim parkom. Ovaj sistem vam omogućava detaljan uvid u sve važne informacije koje su Vam potrebne za kontrolisanje voznog parka. Naš sistem prati nivo goriva u rezervoaru, optimizuje troškove voznog parka, određuje najoptimalniju putanju za vozila i analizira ponašanje vaših vozača.

Sve navedene funkcije našeg sistema povećavaju produktivnost i stabilizuju profit.

Dodatni moduli su tako dizajnirani da poboljšaju produktivnost sistema i šire dijapazon mogućnosti koje su Vam na raspolaganju sa MMS GPS Fleet Menadžmentom. Zato MMS GPS Fleet aktivno učestvuje u odlučivaju o budućem razvoju proizvoda u ovoj kategoriji.

PRAĆENJE NIVOA GORIVA

Praćenje nivoa goriva u rezervoaru je ključni parametar za ekonomičnost, bilo da je u pitanju bezbjedna vožnja ili

sprječavanje krađe goriva.

MMS GPS monitoring sistem je napravljen tako da efikasno mjeri i kontroliše potrošnju goriva u vozilima. Precizno mjerenje goriva je pomoglo mnogim našim partnerima da unaprijede svoj business. Troškovi automatski postaju manji, što dovodi do uštede ne samo goriva, već i vremena, a da ne govorimo o smanjenju izduvnih gasova koji štetno utiču na okolinu i zdravlje ljudi.

Na osnovu informacija koje se prikupljaju senzorima za detekciju nivoa goriva CAN-bus konektorima i ostalim telemetrijskim uređajima, koji prenose željene parametre u stvarnom vremenu, prave se sveobuhvatni i lako razumljivi izvještaji. Raznovrsnost ovih izvještaja može da zadovolji svaku potrebu za praćenjem nivoa goriva, kako bi se potrošnja stavila pod kontrolu, što znatno smanjuje troškove i sprječava krađu goriva.

 

NADZOR IMOVINE

Dobra organizacija nepokretne imovine uvijek predstavlja izazov za kompaniju, najviše zbog logističkih i sigurnosnih problema. Ako MMS GPS rješenju povjerite prikupljanje i obradu podataka, kao i izvještavanje o nezgodama, dobićete više vremena za ostale poslovne aktivnosti.

Organizacijom informacija prikupljenih našim uređajima i prikazivanjem istih u jednostavnom i lako razumljivom interfejsu, imaćete uvid u sve podatke - datum, vrijeme i lokacija.

Naš sistem za nadzor imovine napravljen je od velikog broja dodatnih senzora i telemetrijske opreme. Zato Vam on omogućava daljinsku dijagnostiku građevinske opreme, rashladnih komora, dizel agregata, kontejnera i druge pokretne mašinerije. Naravno, opet na vrlo razumljiv I jednostavan način.

PONAŠANJE VOZAČA

MMS GPS platformu za praćenje vozila danas koristi na stotine kompanija u nekoliko zemalja Evrope jer je u saglasnosti sa brojnim regulacijama i pravilima na putevima.

Uz to što doprinosi poštovanju zakona, fleet manadžment sistem je veoma koristan i za kontrolu načina vožnje i sigurnost samog vozila. Troškovi osnivanja i održavanja preduzeća su prilično visoki, tako da je prirodno da se strogo prati način vožnje transpornih vozila, nadzorom koji obezbjeđuje sigurnost porudžbina.

Napravili smo sistem koji omogućava nadograđivanje, kako bi se obezbjedila adekvatna analiza svakog vozača posebno, što omogućava da najpažljiviji vozači budu nagrađeni.

 

PRAĆENJE ZAPOSLENIH

Kada fleet menadžment postane alatka sa kojom pospješujete učinak svojih radnika, shvatićete da sa našim rješenjem, ne samo da imate uvid u cjelokupan vozni park, već možete biti uvjereni da su vaši resursi optimalno utrošeni.

Shodno tome, praćenje radnika koji rade na terenu je veoma važno ne samo zbog sigurnosnih, već i zbog kontrolnih mjera.

Kada odgovornost iz poslovng života pređe na privatni, praćenje članova porodice i kućnih ljubimaca postaje moguće sa ovim istim rješenjem.

adekvatna analiza svakog vozača posebno, što omogućava da najpažljiviji vozači budu nagrađeni.

SIGURNOST

MMS GPS softver je dizajniran sa namjerom da obezbjedi potpunu sigurnost vašim vozilima i važnim informacijama. Univerzalna aplikacija našeg sistema može se prilagoditi specifičnim parametrima koji su važni za zaštitu vozila i objekata od krađe.

Mi Vam nudimo rješenje za kontrolu pristupa za kompanije, koje lako može da se integriše sa sistemom video nadzora, kao i sa alarmnim sistemom objekta i okoline. MMS GPS sa ponosom nudi univerzalna rješenja sigurnosnih sistema za kompanije svih veličina i djelatnosti.

Pošto je dizajniran da ispuni očekivanja velikog broja korisnika iz raznih sfera djelatnosti, MMS GPS je veoma pogodan kako za privatne firme, tako i za državne organizacije kojima je efikasno održavanje poslovnog prostora od ključne važnosti.

 

MENADŽMENT CARGO PROSTORA

Menadžment cargo prostora i praćenje temperature, prestavlja najvažnije stavke u industrijama u kojima promjena ovih parametara može da izazove lančanu reakciju neželjenih efekata.

 

MMS GPS softver je u stanju da sakupi sve potrebne parametre sa više temperaturnih senzora različitih vrsta koji su povezani sa aparatima koji mjere, prate i izvještavaju o temperaturama u transportnom prostoru, u realnom vremenu. Korisnici dobijaju upozorenje preko sistema ili putem SMS poruke, što omogućava blagovremenu intervenciju.

 

CJENOVNIK GPS OPREME

Šifra opreme

Oprema

GPS uređaj

 

Tip GPS uređaja

Količina (1-99)

Količina (100-299)

Količina (300-499)

Količina (500-999)

Količina 1000

9545

Uređaj BEJZIK

HELIOS Basic

 

 

120

+PDV

 

115

+PDV

 

110€

+PDV

 

105€

+PDV

 

99

+PDV

 

 

 Bejzik - osnovno praćenje rute kretanja i kilometraže po GPS-u (sa odstupanjem) + servisni intervali i registracije sa podsjetnicima + teorijsko praćenje goriva + e-mail obavještenja (SMS obaveštenja sa doplatom od 3€ mjesečno po vozilu) + uključeni izvještaji kretanja, rada motora, grafici brzine kretanja, zaustavljanja, parkiranja, događaji, POI, ulasci i izlasci iz zona, korišćenja vozila van definisanog vremena + administrativno vođenje troškova po vozilima + administrativno bilježenje računa za gorivo + administrativno povezivanje vozača sa vozilima, automatsko slanje izvještaja na e-mail na dnevnom, nedjeljnom, mjesečnom nivou.

                                     

9561

 

Uređaj

NAPREDNI + CAN-BUS

Helios Advanced plus

B + baterija

 

 

 

 

180€

+PDV

 

 

175€

+PDV

 

 

 

 

170€

+PDV

 

 

165€

+PDV

 

 

159

+PDV

 

 

Napredni CAN-BUS – osnovno praćenje rute kretanja i kilometraže sa instrument table + servisni inetrvali i registracije sa podsjetnicima + dvije sonde nivoa goriva ili dva senzora temperature + CAN-BUS (nivo goriva, broj obrtaja, položaj papučice gasa, kilometraža, brzina sa bord računara) + automatska identifikacija vozača sa blokadom paljenja motora + detekcija otvaranja poklopca rezervoara + e-mail obavještenja uključena u pretplatu (SMS dojave i obavještenja 3€ mjesečno po vozilu).

Uključeni izvještaji kretanja, rada motora, grafici brzine kretanja, zaustavljanja, parkiranja, događaji, POI, ulasci i izlasci iz zona,

korišćenja vozila van definisanog vremena, kretanja goriva i ostalih CAN-BUS parametara + administrativno vođenje troškova

po vozilu + administrativno bilježenje računa za gorivo + administrativno povezivanje vozača sa vozilima,

automatsko slanje izvještaja na e-mail, na dnevnom, nedjeljnom, mjesečnom nivou

 

9572

 

 BackUp baterija

za uređaj 700 mAh

 

 

 

25€

+PDV

 

23€

+PDV

 

22€

+PDV

 

21€

+PDV

 

19€

+PDV

 

 

 

Backup baterija (autonomnih 8 sati rada)

 

 

CJENOVNIK GPS MJESEČNIH USLUGA

Šifra

 

 

 

 

 

 

 

Tip usluge

 

Korisnikova SIM kartica

Praćenje sa krivinama

(sa uključenim krivinama, javljanje

1 min kontakt ON/5 min kontakt OFF)

 

 

Provajderov SIM Praćenje bez krivina

(bez uključenih krivina, javljanje 2 min kontakt ON/20 min kontakt OFF)

 

 

Provajderov SIM Praćenje sa krivinama (sa uključenim krivinama, javljanje 1 min kontakt ON/5 min kontakt OFF)

 

1.

 

Web pristup softweru

(po vozilu)

 

 

15€ + PDv

 

20€ + PDV

 

25€ + PDV

 

 

Pristup preko interneta, preko linka na sajtu, korisničko ime i šifra, mogućnosti određivanja nivoa pristupa različitim korisnicima, dozvoljenih pravima za sva vozila ili grupe.

 

2.

 

Pristup preko linka sa svog sajta (ukupno za sva vozila)

 

 

50€ + PDV

 

50€ + PDV

 

50€ + PDV

 

 

 

Formiranje i korišćenje svog linka za pristup softveru sa svog sajta. Postavljanje svog logo-a na logon stranicu + svoj logo na sistemu

i natpis u dnu. Mjesečno fiksno po linku.

 

3.

 

SMS dojave na brojeve korisnika (po vozilu)

 

 

3€ + PDV

 

 

3€ + PDV

 

3€ + PDV

 

 

Aktiviranje SMS dojava i obavještenja, po vozilu, za prekoračenje brzine, izlaske i ulaske u zone, aktiviranje alarma

i ostale softverske mogućnosti.

 

 

 

 

You are here: Home Proizvodi GPS sistemi GPS praćenje vozila