Montenegro Master Security Herceg Novi

Pozovite +382/69/354-285

Kartični sistem - (power save)

 

 

      KARTIČNI SISTEM ZA HOTELE

POWER SAVE TECHNOLOGY

 

      1.   KOMPLET: 2 RFID ČITAČA + MODUL (BASE) + NAPAJANJE 12V/500mA

 

2.   INSTALACIJA I PODEŠAVANJE

 

 

OPCIONO:   SONDA ZA MJERENJE TEMPERATURE U SOBI

 

Brendiranje natpisom na prednjoj strani čitača GRATIS!

Dajemo 5 RFID blanko kartica po apartmanu GRATIS!

OBUKA KORISNIKA - GRATIS!

Štampa na karticama, u full kolor varijanti, jednostrana: 1.50€+PDV

Senzor vrata, prozora, SOS taster, kontaktor, elektromehanička brava,

svič na svakom spratu, kablovi i kabliranje ne ulazi u ovaj komplet.

PC aplikacija za upravljanje sistemom je GRATIS!

      Napajanje za BASE UNIT, 1B DIN - RAIL ispunjava sve potrebne standarde.

 

 

 

 

.

 GARANCIJA 24 MJESECA !

OBEZBJEĐENO ODRŽAVANJE U GARANTNOM ROKU!

 

 RFID kartični sistem “

 RFID kartični sistem (u daljem tekstu sistem) je baziran na potpuno novoj tehnologiji. RFID tehnologija koristi beskontaktne kartice (ključeve) koji su daleko otporniji od svih dosadašnjih kodiranih kartica (kontaktne, magnetne ...). Sistem pruža kompletnu mogućnost administriranja kontrole pristupa u okviru sistema kao što su vile, apartmani i hoteli u kojima se broj soba, odnosno apartmana, kreće od par desetina do nekoliko stotina. Sistem je u mogućnosti da kontroliše distribuciju električne energije, vode i rashladno-grijne elemente. Time ovaj sistem uvodi značajnu uštedu pri potrošnji i višestruko opravdava investiranje u njega. 

 

Potrebna infrastruktura za ovaj sistem može biti žičana ili bežična.

Žičani pristup pruža bezbjedniji prenos podataka, ali pri instalaciji su neophodni opsežni infrastrukturni radovi (polaganje UTP kablova)

što nije uvijek izvodljivo kod objekata koji su već pušteni u rad.

U tom slučaju pribjegavamo bežičnoj varijanti, zašta koristimo posebnu opremu.

 

Sistem posjeduje 5 segmenata, i to:

 

-          Beskontaktnu RFID karticu koja poseduje JEDINSTVENI kod

-          Čitače RFID kartica, sa unutrašnje i spoljne strane vrata

-          BASE  komandni modul koji se nalazi u potabli sa osiguračima

-          Napajanje za BASE komandni modul

-          Poseban Software koji upravlja cijelim sistemom sa recepcije

 

Program za upravljanje sistemom nam omogućava kompletan uvid  u stanje po sobama tako što svaki novonastali događaj sistem zapisuje u SQL bazu i arhivira je radi eventualne kasnije analize.

Ovom mogućnošću sistem poprima jednu novu dimenziju i daleko veće mogućnosti. Moguće je kasnije pregledati, kreirati i odštampati izvještaje po raznim kriterijumima od kojih su najznačajniji vezani za goste.

RFID tehnologija je, kako je već rečeno, relativno nova i jako popularna, te su je stoga prihvatile izuzetno moćne i jake hotelijerske kompanije poput Hiltona. Hotelijeri u njoj prepoznaju sveobuhvatan sistem kojim mogu vršiti potpuniji i sigurniji menadžment u svojim objektima.

 

Primjer cirkulacije novopristiglog gosta u objektu koji poseduje RFID

 

 1. Gost se prijavljuje recepciji
 2. Recepcioner uzima njegove podatke i dodjeljuje mu RFID karticu
 3. Recepcioner pomenutu karticu dodeljuje određenoj sobi (apartmanu) i određuje vremenski period validnosti
 4. Gost odlazi sa svojom RFID karticom do svoje sobe i identifikuje se prinošenjem kartice RFID čitaču
 5. Čitač provjerava identitet gosta i odobrava mu pristup. U trenutku odobrenja sistem uključuje el. enrgiju u okviru te sobe, otvara ventile sa toplom i hladnom vodom i dozvoljava uključenje klima uređaja na period od 30sec (promjenjiva opcija)
 6. Gost je dužan da kada uđe u sobu svoju RFID karticu ubaci u unutrašnji čitač.

Time sistem gostu nastavlja isporuku el. energije i vode.

 1. Pri izlasku iz sobe gost uzima svoju RFID karticu i zatvara vrata sa spoljne strane.Sistem detektuje ne postojanje kartice i nakon 20sec. ukida  isporuku el. energije, vode i klimatizacije
 2. Prilikom odjavljivanja gosta recepcioner je dužan ili da oduzme karticu od gosta, ili da prepusti sistemu da po automatizmu zabrani dalji pristup gostu, što zavisi od poslovne politike hotela
 3. Gostu povratniku, kome je eventualno poklonjena RFID kartica, moguće je ponovo odobriti pristup nekoj od soba nakon neograničenog vremenskog perioda čime se štedi na izdavanju nove kartice

Važno je napomenuti, da  ovaj sistem osim bezbjednosti, pruža kompletan uvid u stanje u izdatim sobama:

 

 1. da li je gost u sobi
 2. da li je svjetlo upaljeno
 3. da li su vrata ili prozori od sobe otvoreni
 4. da li je gost aktivirao panik taster
 5. kolika je temperatura u sobi

 

Takođe, postoji lanac autorizacije, tako da je nemoguće izdati novu karticu (gostu ili osoblju)

a da se ne zna ko je odobrio izdavanje te kartice,

što je bitno za smanjenje rizika od ne autorizovanog ulaska u sobe.

 

Sistem pruža veliki broj izvještaja vezanih za ulazak-izlazak iz soba.

Vlasnik hotela može da ima potpuni uvid ko je sve  i koliko puta u nekom

periodu, ulazio-izlazio iz svake sobe po na osob.

Ovi izvještaji mogu da se čuvaju određeni vremenski period, a po potrebi i da se arhiviraju.

 

U nekim posebnim slučajevima, recepcioner sa recepcije moža da otvori

gostu sobu, u slučaju da je izgubio karticu ili slično.

 

You are here: Home Proizvodi Pametne sobe