Montenegro Master Security Herceg Novi

Pozovite +382/69/354-285

Kontrola pristupa RFID

RFID EUROwatch BASE kontroleri

RFID EUROwatch BASE kontroler je uređaj namjenjen kontroli pristupa srednjeg i većeg obima. Takodje, može se koristiti za potrebe evidencije radnog vremena, uz dodatka softvera na PC računaru. Kapacitet memorije je 100, 500 i 1000 kartica. Takođe u internu memoriju moguće je smjestiti do 30.000 događaja sa datumom i vremenom.

Osnovne karakteristike:

Broj različitih kartica (korisnika): 100,  500 ili 1000
Mogući broj pristupnih mjesta RFID AP Diamond: 2
I/O portovi: 6 digitalnih ulaza, 2 RELEJNA izlaza
Napajanje: 8-24V AC/DC @ 350mA
Signalizacija: zvučna i svjetlosna (na samom RFID AP Diamond-u)
Connectivity: Ethernet LAN ka PC računaru, i RS485 ka RFID AP Diamond pristupnim mjestima
Mogućnost umrežavanja (moguće je više uređaja povezati u jedinstvenu mrežu)
HTTP server u samom uređaju za administraciju korisnika, pregled događaja, ili podešavanje uređaja
Web orjentisani CLIENT/SERVER PC softver (opcija)

RFID EUROwatch BASE kontroler sa RFID AP Diamond pristupnim mjestom, namjenjen je obezbeđivanju kontrolisanog ulaska na jednoj ili više pristupih lokaciji (kapija, ulaz stambenih zgrada, kancelarija…). Uređaj je predviđen za unutrašnju ili spoljnu upotrebu.

 

 

Uz ovaj sistem isporučuje se aplikativni softver kojim je moguće uprogramirati RFID kartice koje želite da ovlastite

za pristup, kao i brisanje istih. Konekcija na PC računar vrši se putem Ethernet (LAN) konekcije (HTTP, TCP, UDP). Uređaj poseduje WEB interfejs čime je moguće vršiti njegovo podešavanje, administriranje korisnika, pregled događaja - logova i putem bilo kog WEB browsera (Internet explorer, Mozilla Firefox, Opera itd…).
Ukoliko RFID EUROwatch BASE ima izlaz na internet moguća je sinhronizacija časovnika realnog vremena putem 
NTP protokola.
Na uređaj se može priključiti jedan ili dva pristupnih mjesta (RFID AP Diamond), na kojima postoji

zvučna i svetlosna signalizacija.

Upotrebom WEB orjentisanog SERVER/CLIENT PC softvera, moguće je dodatno proširiti mogućnosti i kontrolabilnost uređaja, vršiti generisanje kompleksnih izvještaja za potrebe evidencije radnog vremena, pratiti grafički prikaz prisutnih korisnika u realnom vremenu, kao i implementirati web kameru kojom se vrši uslikavanje svakog korisnika pri detekciji kartice. Na ovaj način moguće je spriječiti zloupoterbe tuđih kartica.

You are here: Home Proizvodi Kontrola pristupa RFID