Montenegro Master Security Herceg Novi

Pozovite +382/69/354-285

Mjerni uređaji

EUROgate X4

EUROgate x4 je novi proizvod iz EUROgenyx inženjeringa koji integriše LAN  i GSM komunikaciju u jedinstven uređaj koji ima ulogu SMS-servera. Uređaj je opremljen sa 4 GSM modula koji služe kao četiri nezavisna kanala za slanje i prijem SMS poruka.  Osnovna namjena uređaja je automatizovano slanje velikog broja SMS poruka kao i obrada izvještaja za isporučene/neisporučene SMS poruke. Zahvaljajući jednostavnom procesu integracije uređaja u postojeću mrežnu infrastukturu kao i krajnje jednostavnom konfigurisanju uređaja putem “user-friendly” korisničkog Web interfejsa, EUROgate X4 predstavlja pravo rješenje za kompanije koje zahtjevaju siguran i pouzdan način za masovno informisanje svojih korisnika i koje na taj način dodatno pospješuju efikasnost poslovanja kao i odnose sa klijentima.

Pored osnovne namene, slanja i prijema SMS poruka, uređaj takođe ima i mogućnost integracije GPRS komunikacije.

Tehničke karakteristike uređaja EUROgate X4:

·         Četiri potpuno nezavisna GSM modula (Quad Band)

·         LCD OLED 2×16 karaktera (status i indikacija rada uređaja)

·         LED indikacija statusa GSM modema

·         ETHERNET konekcija (podržava TCP/IP, HTTP, UDP protokole)

·         Podešavanje uređaja putem Web interfejsa

·         Opcioni USB port

·         Napajanje uređaja 85-264V~ 47-63Hz, Potrošnja max. 25W

·         Uređaj je smješten u rack kućište visine 1U

Primjena uređaja:                                                                                

·         Mobilni marketing

·         Mobilno bankarstvo

·         Interaktivni SMS servisi

·         Masovna SMS obavještenja

·         Glasačke kampanje

·         Reklamne svrhe

EUROgate 8 Mini

Nakon višegodišnjeg usavršavanja i osluškivanja želja naših klijenata, EUROgate serija proširena je za još jedan uređaj. Predstavljamo Vam cjenovno najpristupačniji, ali nimalo oskudan sa opcijama, uređaj kojim možete vršiti mjerenje i kontrolu udaljenih uređaja SMS porukama. Posebna pažnja pri projektovanju i izradi uređaja posvećena je da on bude jako robustan i stabilan u radu, tako da bez obzira gdje instalirate uređaj, jedina potreba za rad sa njim bude slanje SMS poruka.

EUROgate 8 Mini je univerzalni modul/uređaj za daljinski monitoring i upravljanje putem GSM mreže. Omogućava korisniku da slanjem SMS poruke podešava relejni izlaz, da obavještava na događaje sa digitalnih ulaza i da na jednom analognom ulazu mjeri naponske ili strujne signale.

Osnovne karakteristike EUROgate 8 Mini uređaja su:

·         Integrisani Quadband GSM modul niske potrošnje (GSM850,  GSM900, DCS1800,  PCS1900)

·         Napajanje uređaja: 8 do 30V DC, tipična potrošnja na 12V iznosi 20mA

·         Jedan RELEJNI izlaz 220V/2A

·         Tri optokaplerisana (galvanski odvojena) digitalna ulaza

·         Jedan analogni ulaz koji mjeri napone od 0 do 3.3V DC sa rezolucijom 3.22mV (10 bita)

·         CALL funkcija (omogućava da se uređaj koristi za otključavanje vrata/kapija pozivom sa ovlašćenih brojeva telefona)

·         Konekcija na PC računar: mini USB

·         Podešavanje i kontrola uređaja moguća je putem PC računara (USB konekcija), SMS porukama ili Android aplikacijom

Napomena: Analogne ulaze moguće je prilagoditi bilo kojim ulaznim naponima, kao i strujnim davačima. Za ove opcije, molimo da nas kontaktirate.

SMS poruke mogu se slati kako sa običnih mobilnih telefona ili Android aplikacijom, tako i upotrebom  računara sa GSM modemom. Uređajem se može upravljati i putem drogog EUROgate uređaja čime se primjena širi na daljinsko uključenje/isključenje bunarskih podstanica i slično.

PRIMJENE UREĐAJA:
- Kontrola i mjerenje procesa u industriji
- Automatske bunarske podstanice kod vodovodnih sistema
- Nadgledanje statusa različitih senzora (vodovod, toplane, energane itd…)
- Kuće (daljinska kontrola grijanja prostorija i vode, upravljanje klimom, alarmni sistemi)
- Specifične primjene (otvaranje vrata, prozora, aktiviranje alarma)

 

EUROtherm sistem – nadgledanje RHT u serverskim sobama

EUROgenyx tim je uspješno realizovao modularni sistem EUROtherm za potrebe nadgledanja temperature i relativne vlažnosti vazduha u serverskim sobama. Nakon višegodišnjeg iskustva u proizvodnji uređaja za mjerenje temperature i relativne vlažnosti vazduha, izradili smo namjenski sistem za potrebe monitoringa i alarmiranja koji se sastoji od nekoliko uređaja:

EUROtherm sistem

1. MTIV-03-E-RC 1U sa LCD panelom u rack kućištu
2. EUROtherm TH sonda – sonda za mjerenje temperature i vlažnosti vazduha
3. EUROtherm UL sonda – sonda za detekciju napona 220V
4. EUROtherm SERVER – server program za akviziciju
5. EUROgate GSM modem – GSM modem za potrebe SMS alarmiranja
6. EUROtherm WiLCD PANEL – Bežični LCD panel za daljinski monitoring mjerenih parametara
7. EUROrf 868 modem – modem za slanje podataka bežičnim putem ka EUROtherm WiLCD PANELu

Komunikacija sa uređajima se vrši putem WEB server aplikacije, koja se stara o potrebnim alarmiranjima bilo putem SMS poruka ili ka bežičnim LCD panelima, koji mogu biti udaljeni i do 100m u objektu, odnosno i više od 1000m sa dodatnim antenama van objekta. Uređaji MTIV-03-E-RC 1U u sebi posjeduju memoriju za logovanje mjerenja čime se omogućava pregled istorije i ukoliko se SERVER iz nekog razloga privremeno mora isključiti.

Tehničke karakteristike uređaja EUROtherm MTIV-03-E-RC 1U:

·         Mjerenje temperature u opsegu -20°C do 85°C uz rezoluciju od 0.1°C (maksimalna greška mjerenja 0.3°C)

·         Mjerenje relativne vlažnosti u opsegu od 0 do 100% RH uz rezoluciju od 0.1% RH

(maksimalna greška mjerenja 3,5% RH)

·         Mogućnost priklučenja do četiri EUROtherm TH sondi, i jedne EUROtherm UL sonde

·         LCD sa 2 reda po 16 karaktera za prikaz mjerenih parametara

·         ETHERNET konekcija

·         GSM quad band modem za potrebe SMS alarmiranja

·         Napajanje uređaja 85-264V~ 47-63Hz, Potrošnja 3.5W

·         Uređaj je smješten u rack kućište visine 1U

Primjena uređaja:

·         RHT monitoring u serverskim sobama

·         Nadgledanje procesa u sušarama

·         Nadgledanje sistema za inkubaciju

·         Prehrambena industrija

·         Farmacija

                                                                                      

EUROgate2

 

EUROgate2 je univerzalni modul/uređaj za daljinski monitoring i upravljanje putem GSM mreže. Omogućava korisniku da slanjem SMS poruke podešava više nezavisnih izlaza (četiri relejna ili tri relejna i jedan PWM). Takođe, može se pratiti status četiri digitalnih ulaza, i dva analogna. Moguće je podešavanje okidnih vrijednosti za svaki tip ulaza pojedinačno.
SMS poruke mogu se slati kako sa običnih mobilnih telefona, tako i upotrebom računara sa GSM modemom.

Uređajem se može upravljati i putem interneta uz korišćenje GSM server sistema.

 

MTIV-02-E 

 

Kratak opis uređaja:

MTIV-02-E je modul/uređaj za daljinski monitoring relativne vlažnosti i temperature putem LAN ili Internet mreže. Posjeduje 4 priključka za mjerne sonde MTIV02-RHT, RS485 full-duplex komunikacioni port, 10Mb Ethernet konektor i dva relejna izlaza. U sam uređaj implementirani su TCP/IP, HTTP, UDP i SNMP protokoli za komunikaciju putem ethernet mreže. Sam uređaj posjeduje interni loger mjerenih veličina sa vremenom i datumom, a interna memorija omogućava smještanje 37000 mjernih uzoraka, što za recimo podešeni perod akvizicije iznosi preko 120 dana.
Polje primjene uređaja je široko: kontrola serverskih soba, nadgledanje procesa u sušarama i sistemima za inkubaciju, alarmiranje u magacinima kvarljive robe ili u industriji farmacije, primjena HACCP standarda itd….

Opcije:

LCD Panel – na uređaj se može priključiti externi LCD Panel na kome se vrši prikaz podataka mjerenih veličinama, kao i ostale informacije od značaja. Na ovom eksternom LCD panelu, postoji zvučna i svjetlosna informacija (alarm) ukoliko se prekorače podešene vrijednosti temperature ili relativne vlažnosti. Takođe, mogu se podešavati parametri od značaja upotrebom četiri tastera na samom panelu za eventualnu interakciju sa korisnikom. Eksterni LCD panel može biti udaljen od samog MTIV-02-E uređaja i više desetina metara, a napajanje i komunikacija sa njim vrši se jednim kablom. Ovo posebno pogoduje montaži ovog panela, kao dodatna kontrola van zaštićenih prostorija u kojima se nadgledaju parametri.

Termalni Štampač – Na uređaj se može priključiti i štampač, čime se direktno iz uređaja mogu štampati arhivirani podaci za odabrani period. Štampač je malih dimenzija (170x160x66mm), težine 0.6kg.

GSM modul – Sa dodatnim GSM/SMS/GPRS modulom moguće je i nadgledati mjerene veličine i sa udaljenog mjesta, upotrebom SMSa poruka ili GPRSa. Posebna pogodnost je što je moguće alarmirati korisnika slanjem SMS poruka na zadate mobilne telefone u slučaju da neki od mjerenih parametara nije u dozvoljenom opsegu.

 

Mjerenje zaustavnog puta na željeznici – GPSLok

 

Nakon duže analize potreba i metoda koje se koriste na našim željeznicama, za potrebe mjerenja zaustavnog puta EUROgenyx tim sa ekspertima iz ove oblasti realizovao je uređaj GPSLok. Ovaj uređaj koristi savremene tehnologije GPS pozicioniranja, kako bi izmjerio pređeni put od momenta kada se aktivira “trigger” (taster, ili automatski). Potreba za ovim uređajem je prilično velika obzirom da se mjerenje zaustavnog puta mjeri redovno pri svakom remontu ili servisiranju lokomotive. Uređaj posjeduje USB PC konekciju čime se dobija mogućnost arhiviranja mjerenja kao i GPS prikaz lokacije gdje je izvršeno.

Konačno, operater može i da odštampa mjernu listu koja je urađena po standardima koji se već koriste na željeznici.

            

 

You are here: Home Proizvodi Mjerni uređaji