Montenegro Master Security Herceg Novi

Pozovite +382/69/354-285

Recepcijsko poslovanje

proCHECKER v2

 

Nastanak CHECKER-a

Ideja za izradu ovakve vrste softvera je proistekla iz višegodišnjeg iskustva tima sastavljenog od hotelskih radnika i informatičara koji su radili na dizajnu i prozvodnji prethodne varijante proChecker-a (ubuduće Checker). Ova varijanta aplikacije je odgovor na sve nama znane hotelsko-turističke izazove vezane za recepcijsko poslovanje hotela ili potrebe jedne turističke agencije.

 

Opis, mogućnosti, ukratko

proCHECKER v2 (verzija v2.0.3) je programski paket namjenjen za rad na Windows platformi, za pojedinačno radno mjesto, kao i za složen umreženi sistem. Checker je kroz svoju modularnu strukturu osmišljen za male, srednje i velike hotele ili turističke agencije.

Savršen je način za precizno i intuitivno evidentiranje zauzetosti smještajnih resursa, uz planiranje prodaje resursa za željenje periode. Na originalan i vrlo fleksibilan način pomaže u svakodnevnim zadacima sa ciljem da se Vašim gostima pruži najprijatniji mogući boravak.

Checker ne zahtijeva od operatera vrhunsko umijeće rada na računarima. Naprotiv, kompleksnost recepcijskog poslovanja svodi na minimalan broj akcija operatera, a paralelno vodi brigu o kvalitetu, odnosno tačnošću unešenih podataka.  

Treba napomenuti da je stvoren i jedan vizuelni identitet aplikacije sa umjerenim i prijatnim bojama, organizovanim izgledom maski bez prenaglašenih detalja, a sve to sa akcentom na funkcionalnost.

O CHECKER-u 

Karakteristično za ovu varijantu Checker-a je to što je sa minimalnim brojem maski-formi pokrio vrlo robustnu poslovnu logiku i dinamiku recepcijskog poslovanja. Skoro cijela problematika se upućuje na modul “Planer” koji je baziran na originalnoj GDE (grafički pikaz podataka) tehnologiji za koju sa pravom i ponosom kažemo da je domaći, odnosno naš izum.

 

Izdvojili bismo sledeće osobine našeg programskog paketa:

Modul planera - elektronske forme planera namjenjene potpunoj zamjeni postojećih u papirnom izdanju kakve smo do sada imali prilike sretati po recepcijama i turističkim agencijama. Kroz grafički animirani prikaz operater ima kompletan uvid u zauzeće resursa za odabrani period, sa lakoćom mijenja perioda za pretragu. Za unos nove, izmjenu ili poništavanje rezervacije takođe se brine brine ovaj modul.

Logičku jedinicu aranžmana prodaje, koji predstavlja unaprijed definisan i organizovan skup stavki sa finansijskom protivvrijednošću. Ovakav pristup je koristan jer operateru pruža komfor u radu i potpun uvid u ponudu i cijenu koštanja moguće rezervacije tokom komunikacije sa potencijalnim klijentom.

Više načina naplate

Postojanje dnevnih cjenovnika. To znači da na nivou godine možete imati od jednog do 365 ili 366 cjenovnika, dakle, u krajnjem slučaju, za svaki dan po jedan, bilo za smještaj ili aranžman. Ovaj modul Vam dozvoljava da u okviru godine formirate vremenske periode, i odgovarajuće cjenovnike za njih.

Inteligentni obračunski sistem – uz postojanje više obračuskih kategorija kao što su peridično po gostu /računu, i ukupno po gostu/računu. Ovaj modul nam pruža sledeće mogućnosti - npr. iznajmljivanje rent-a-car i vršenje obračuna na recimo svakih šest dana, jedanaest ili koliko postavimo dana, ili iznajmljivanje smještaja sa obračunom na svakih mjesec dana. Jasno je da je ovim modulom pokriveno i više od zahtjevanog u okviru recepcijskog poslovanja, i moguće je softver koristiti i za neke druge oblasti, poput rentiranja stanova.

Adresar-evidencioni modul, sa mnoštvom bitnih informacija,  praćen efikasnim komunikacionim modulom (komunikacija putem e-maila, slanje cirkularnih pisama, slanje  elektronskih brošura, čestitki za novu godinu, rođendane itd...)

Statistički modul -Cjelokupan uvid u hotelsko poslovanje u posmatranom periodu, uz analizu poslovanja i preporuke za njegovo poboljšanje, uvid u istoriju posjeta gosta..

Štampa obrasca-kartona za boravišnu taksu.

Automatizovano izvještavanje korisnika o njegovim obavezama. Aplikacija opominje na unaprijed definisane obaveze, kao na primjer komunikacija sa higijeničarima o promjeni posteljine za navedeni period (i u štampanom obliku).

Intuitivna interakcija sa korisnikom -Planer na jednostavan način provodi operatera kroz set pitanja i/ili opcija  uz pomoć “Wizzard-a” (čarobnjaka). 

Evidentiranje akontacionih uplata na osnovu rezervacija (tj. uplate avansa).

Mogućnost definisanja dodatnih objekata- uz matični, kao nosioca smještajnih resursa  (depadans poslovanje).

Mogućnost naknadne izmjene rezervacije, poput promjena sobe, termina boravka, dodavanja jedne ili više osoba u rezervisanom smještaju, skraćenje ili produžavanje termina boravka, dodavanje pomoćnog ležaja itd... u bilo kom periodu dok je rezervacija aktivna. Moguće je i naknadno dodjeljivanje popusta po stavkama aranžmana bilo u rezervaciji ili fakturi, a sve bez dodatnih komplikacija, odnosno kreranje novih nepovezanih dokumenata što je odlika velikog broja kvalitenih programskih paketa na tržištu.

Automatsko kreiranje fakture -naosnov rezervacije, sa mogućnošću dodavanja i obrade postojećih stavki. Faktura/račun se automatski kreira po potvrdi rezervacije odnosno dolasku gosta na lice mjesta. Za stavke računa je lako dodati i posebne usluge tipa telefonskih računa, konzumacija hrane i pića ukoliko objekat posluje i restoranski, rent a car  itd..  i tako sve do momenta dok račun ne bude proknjižen, odnosno dok gost ne napusti objekat.

Višejezična podrška sa mogućnosću štampe fakture na maternjem jeziku gosta. Zahvaljujući fleksibilnosti programa, operater sam definiše prevod izraza na razne jezike, bez intervencije programera.

Modul za konferencije i bankete. Funkcionalnost je identična planeru.

Mogućnost integracije sa drugim poslovnim paketima kao što je modul za komunikaciju sa telefonskom centralom Philips koji je integrisan u tekuću verziju naše aplikacije. Ovaj modul iščitava telekomunikacionu potrošnju vezanu za smještajni resurs za traženi period i automatski tereti račun komitenta za obrađeni iznos.

Internet podrška.Sve većom upotrebom Interneta hotelski gosti žele informacije o raspoloživosti hotelskih kapaciteta, stoga CWE (Checker Web Edition) je web servis koji omogućava posjetiocu internet prezentacije da lako pregleda sve podatke o pojedinim sobama, uključujući slike, cijene i izradu ponude za odabrani termin.  Ukoliko je zadovoljan sa ponudom, posjetilac je u mogućnosti da lako napravi on-line rezervaciju, koja je s minimalnim vremenskim pomakom vidljiva u bazi podataka hotela – i na uvid recepcionaru, koji je zatim može potvrditi ili odbiti

Povezivanje s ugostiteljskim fiskalnim kasama (modul za povezivanje sa ugostiteljskim fiskalnim kasama) ili poslovnim računarima. Prenosi artikala iz ugostiteljskog sistema na račun gosta, kontrola da li je gost prijavljen ili ne. Takođe se može integrisati sa software-om “PointOfSail” te tako postati dio informacionog sistema.

 

I još mnogo toga što Vaše poslovanje čini sigurnim i preciznim…

 

 

 

You are here: Home Proizvodi Recepcijsko poslovanje